Ångerrätt & Byte


Privatpersoner har ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59). Det innebär att kunden har rätt att inom 14 dagar från leverans ångra sitt köp.

För att kunna utnyttja ångerrätten krävs att varan är i oförändrat skick. Produkt och förpackning skall vara oanvänd i samma skick som den mottogs. Om dessa krav inte fylls förbehåller sig NordicLust rätten att neka reklamationen och varan erbjuds att skickas tillbaka till kunden mot en avgift á 49kr.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss via e-post. Vi tar därefter ställning till om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc.

Observera även att enligt lag är kunden ansvarig för ytterligare fraktkostnader. Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader och fakturakostnader att återbetalas till kunden inom 30 dagar, räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen. Detta förutsatt att kunden inte använt varan och den returneras i väsentligt oförändrat skick.

Tänk på att köparen alltid ansvarar för returförsändelsen. Skicka därför alltid dyrare produkter spårbart och väl paketerat. Vi tar inget ansvar för försvunna paket eller transportskador till följd av dålig emballering vid retur. Vid byte skall kunden skicka produkterna till NordicLust på adress:

NordicLust
Swedish Ason Group AB
BOX 47007
40257 Göteborg


Garanti


För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av NordicLust, varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då NordicLust ej kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller ej vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.


Reklamationer och serviceärenden


Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta vår kundtjänst via e-post: info@nordiclust.se.

NordicLust kan ej ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med kundtjänsten. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler. Vid reklamation skall kunden skicka produkterna till NordicLust på adress:

NordicLust
Swedish Ason Group AB
BOX 47007
40257 Göteborg