Köpvillkor

 

Endast privatpersoner eller representanter för företag, som är över 18 år och myndig med full juridisk rätt att ingå avtal med annan part, har rätt att utföra köp via NordicLust.se.

1. Pris och betalning
1.1 Priserna för de beställda varorna är de som anges på NordicLust.se vid den tidpunkt ordern läggs. Alla priser är inklusive 25% moms om inte annat anges. Betalning sker med kortbetalning, faktura, delbetalning eller med PayPal.

2. Avbeställning
2.1 En avbeställning är inte giltig förrän kunden har mottagit en bekräftelse. Man kan avbeställa sin order utan kostnad fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs köpbekräftelse eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är kunden skyldig att ta emot leveransen.

3. Säkerhet
3.1 NordicLust.se förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks. Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan över till vår säkerhetspartner för vidare uppföljning.

4. Information och bilder
4.1 Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i webbutiken, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

5. Skador
5.1 Det är konsumentens ansvar att använda våra produkter på ett ansvarsfullt sätt och att skydda sig mot eventuella skador.

6. Force majeure
8.1 Skulle NordicLust.se på grund av omständigheter, som kan anses ligga bortom NordicLust:s kontroll (”Force majeure”), vara förhindrad att utföra dess åtaganden gentemot kunden, utgör detta inte ett avtalsbrott.

7. Tvist
7.1 Vid en eventuell tvist hänvisar vi till Allmänna Reklamationsnämnden. Vi följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

8. Personuppgifter
8.1 Samtliga personuppgifter lagras enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204).

8.2 Kunden har rätt att en gång per år efter skriftlig begäran till nedanstående adress få information om vilka uppgifter om respektive som finns i våra register och hur de används. Vi lämnar aldrig ut de uppgifter vi har lagrat till en tredje part.

9. Upphovsrätt
9.1 Dessa villkor, liksom all data på denna webbplats, tillhör NordicLust och är tillgängliga endast för bruk i samband med köp och korrespondens med NNordicLust. Annat användande såsom reproduktion, re-distribution, derivat av och publicering utanför denna webbplats, såväl för kommersiella som privata syften, är inte tillåtet utan uttryckligt medgivande från säljaren.

10. Ändring av villkoren
10.1 Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av villkor kommer att publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren (i samband med ett nytt köp ). Säljaren rekommenderar att kunden håller sig uppdaterad på webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av villkor.